บทความ


ดูแลสุขภาพ ต้านความชรา

Posted by on 6:21 am in 5. ดูแลสุขภาพ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ดูแลสุขภาพ ต้านความชรา

มนุษย์ สิ่งที่มหัศจรรย์มาก เพราะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้เหนือจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทั้งมีความนึกคิด สามารถทำสิ่งที่เกินกว่าคนบางคนจะจินตนาการให้เกิดขึ้นได้ ในแต่ละวัน มนุษย์เรา จึงต้องมีกิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอ ซึ่งสิ่งเรานั้นก็สร้างปัจจัยเสี่ยงให้เกิดความเสื่อมขึ้นกับร่างกาย อาจจะใช้ตัวช่วย เช่น อาหารเสริม royal jelly สารสกัดนมผึ้ง แต่ร่างกายของมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เช่นกัน เพราะมันสามารถฟื้นฟูความเสื่อมนั้นได้ด้วยตนเอง แม้ร่างกายจะสามารถฟื้นฟูความเสื่อมของร่างกายได้ด้วยตนเอง แต่พฤติกรรมของเราก็มีผลต่อการฟื้นฟูร่างกายด้วย...

read more