โต๊ะครู กับขนาดและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ


Share Button

หากว่าคุณเป็นครู หรือเป็นบุคลากรในสถานศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ โต๊ะครู สิ่งสำคัญที่คุณจะต้องคำนึงถึงในเบื้องต้นก็คือขนาด และความเหมาะสมในด้านต่างๆการพิจารณาจัดซื้อโต๊ะครู จะด้วยงบประมาณจากกระทรวงศึกษา จากงบประมาณส่วนตัว หรือจากแหล่งใดก็ตาม ก็จะต้องเลือกให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้
ขนาดของโต๊ะครู
ในการผลิตโต๊ะครู จะมีการผลิตในหลายขนาด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานทั่วไป หรือเหมาะสมกับระดับของเจ้าของโต๊ะ เป็นต้น โดยหลักๆ แล้ว อาจมีให้เลือกอยู่ 4 ขนาดมาตรฐาน คือ
– โต๊ะครูขนาดเล็กมีขนาดกว้าง 60 x ยาว 120 x สูง 75 ซม.
– โต๊ะครูขนาดกลางมีขนาดกว้าง 80 x ยาว 150 x สูง 75 ซม.
– โต๊ะครูขนาดใหญ่มีขนาด กว้าง 80 x ยาว x 150 x สูง 75 ซม.
– โต๊ะครูขนาดใหญ่พิเศษ มีขนาดกว้าง 80 x ยาว 180 x สูง 75 ซม.
แต่ก็ยังมีโต๊ะครูในขนาดอื่นๆ ด้วย ซึ่งสามารถเลือกใช้งานได้โดยคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
ลิ้นชัก
โต๊ะครูจะต้องมีลิ้นชักที่เพียงพอ และสามารถเก็บของได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ลิ้นชักก็จะต้องมีกุญแจสำหรับล็อกลิ้นชักได้อย่างแน่นหนาด้วย
ความปลอดภัย
โต๊ะครูที่เลือกมาใช้งานจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความปลอดภัย จึงต้องมีความทนทาน แข็งแรง รองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี และประกอบมาอย่างแน่นหนา รอยต่อเชื่อมโดยรอบพร้อมตะไบให้เรียบ และมียางแข็งที่ได้มาตรฐานรองขาโต๊ะเพื่อกันกระแทก ลิ้นชักเลื่อนได้สุด ไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดหรือหล่นออกมาจนเกิดอันตราย
ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์
โต๊ะครูที่เลือกมาจะต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย และเกิดความพึงพอใจได้มากที่สุด เป็นขนาดมาตรฐานที่ดีต่อผู้ใช้งานมากที่สุด
เมื่อเลือกโต๊ะครูซึ่งมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน และระดับขั้นของข้าราชการครู รวมถึงเลือกโดยคำนึงถึงการใช้งานอย่างเกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย ก็จะสามารถใช้โต๊ะได้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่ามากที่สุด