การทำแจกันดอกไม้ประดิษฐ์แบบตั้งโต๊ะ


Share Button

การทำแจกันดอกไม้ประดิษฐ์แบบตั้งโต๊ะ ขนาดเล็ก ทำได้ง่ายๆ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น ได้แก่

แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ ขนาดเล็กรูปแบบต่างๆตามที่ต้องการ (อาจมีสีอ่อนเช่น สีขาว รูปทรงที่น่าสนใจ เช่น บัวรดน้ำ เป็นต้น โดยาความสูงไม่มาก) วัสดุสำหรับปักดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์ (มักมีสีอ่อนแต่เข้มกว่าสีแจกัน เนื่องจากต้องการเน้นสีดอกไม้ ) ใบไม้ประดิษฐ์ กรรไกร มีด

2. ใส่วัสดุสำหรับปักดอกไม้ประดิษฐ์ในแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ที่เตรียมไว้ โดยให้โผล่ออกมาจากปากแจกันประมาณ 1 นิ้ว

3. ปักใบใม้ประดิษฐ์รอบๆวัสดุสำหรับปักอกไม้ประดิษฐ์ โดยให้มีลักษณะแผ่ออกชั้นเดียว หรือ 2 ชั้น

4. ปักดอกไม้ประดิษฐ์ด้านบนเป็นดอกนำให้มีความสูงเท่ากับแจกันหรือต่ำกว่าเล็กน้อย และปักดอกไม้ประดิษฐ์ที่เหลือในแนวทะแยงรอบๆดอกนำตามต้องการ โดยให้ดอกเลยขอบแจกันออกมาประมาณครึ่งดอก

5. ปักดอกไม้ประดิษฐ์ที่มีขนาดเล็กกว่างแซมช่องว่างที่เหลือ โดยปักให้สูงกว่าดอกไม้ที่ปักอยู่เดิมเล็กน้อย ดูพอให้สวยงาม

6. ปักใบใม้ประดิษฐ์ขนาดเล็กระหว่างช่องว่างที่แหลือ ให้ปลายใบชี้ออก ประมาณ 2-3 ใบ โดยให้อยู่ด้านใดด้านหนึ่ง

การทำแจกันดอกไม้ประดิษฐ์แบบตั้งโต๊ะ สามารถนำไปวางยังบริเวณต่างๆที่เราต้องการ เช่น โต๊ะรับประทานอาหาร โต๊ะห้องรับแขก โต๊ะห้องนั่งเล่น โต๊ะห้องทำงาน เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสดชื่น ผ่อนคลายให้กับผู้ที่ได้เห็น และเหมาะจะนำไปเป็นของฝากที่มีคุณค่าให้กับคนที่เรารักอีกด้วย