สารตะกั่วอันตรายที่ปนเปื้อนมากับเก้าอี้เด็ก


Share Button

สารตะกั่วเป็นสารอีกประเภทหนึ่งที่ค่อนข้างจะอันตรายมากและมีสภาวะปนเปื้อนมากมายในปัจจุบันและยังส่งผลต่อสุขภาพของเด็กเด็ก และเมื่อได้รับในปริมาณที่มากจนเกินไปนั้นจะส่งผลต่อระดับสติปัญญา สมองและระบบประสาทอย่างถาวรได้ โดยเฉพาะเด็กในวัย 5 ขวบปีแรกซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดที่มี การพัฒนาของสมอง เมื่อมีการสะสมของตะกั่วในร่างกายสูงอาจจะทำให้เนื้อสมองบวม ยับยั้งการทำงานของสารสื่อประสาท อาจจะทำให้เกิดโรคโลหิตจาง ส่งผลต่อการทำงานของไต ไตอักเสบ จนถึงไตวายได้ พัฒนาช้า ปัญญาอ่อน ชัก ได้ ดังนั้นจะเห็นได้แล้วว่าสารตะกั่วนั้นมีผลอันตรายต่อเด็กมากมายขนาดไหน
หากเราสามารถหาภาวะเสี่ยงของสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะกับโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนได้นั้นจะทำให้ลดโอกาสเกิดโรคพิษตะกั่วอย่างถาวรต่อสมองของเด็กได้  ดังนั้นจะทำยังอย่างไงให้สามารถที่จะลดค่าตะกั่วที่ปนเปื้อนมากับโต๊ะและเก้าอี้ของเด็กนักเรียนได้ ดังนั้นจะทำยังไงให้ได้เก้าอี้และอุปกรณ์เด็กที่ปนเปื้อนมากที่สุดคือ
1. กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะของหน่วยงานที่หน้าที่ในการควบคุมและดูแลเรื่องของการควบคุมผลิตภัณฑ์จำพวก โต๊ะเก้าอี้นักเรียน นี้ควรทำการตรวจมาตรฐานให้แน่นอนก่อน โดยเฉพาะของใช้สำหรับเด็ก และควรที่จะมีการแจ้งต่อ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และมีการประชุมเพื่อหามาตรการในการลดและควบคุมการปนเปื้อนต่อไป
2. ควบคุมการผลิตโต๊ะ เก้าอี้เด็ก และทั้งเฟอร์นิเจอร์เด็กอื่นๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับการควบคุมความปลอดภัยเช่นเดียวกับของเล่นเด็กเพื่อควบคุมการปลอดภัยในการตรวจสอบก่อนวางจำหน่าย
3. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสถาณการณ์ความไม่ปลอดภัย  การปนเปื้อนของสารตะกั่วต่อผู้ปกครอง  ผู้บริหารโรงเรียนเด็กเล็ก ผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพอนามัยเด็ก การคุ้มครองผู้บริโภค และการคุ้มครองเด็ก รู้ถึงสถานการณ์อันตรายที่ปนเปื้อนอยู่ในสินค้าประเภทนี้
4. พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กควรที่จะกลั่นกรองให้ดีก่อนตัดสินใจในการที่จะเลือกเลือกซื้อโต๊ะเขียนหนังสือเด็กก่อนเสมออย่าเน้นที่สีสันและความสวยงามแต่เพียงอย่างเดียว
5. หากไม่แน่ใจว่ามีการปนเปื้อนหรือไม่ใช้พลาสติกใสในการที่จะห้องอีกครั้งก็สามารถที่จะป้องกันการปนเปื้อนได้และโต๊ะที่มีหลุดล่อนแล้วอย่าเสียดายของให้ทิ้งได้เลย