ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและการเลือกซื้อ


Share Button

อาหารเสริมลดน้ำหนัก
ในสังคมยุคนี้ คงไม่มีใครไม่รู้จักอาหารเสริม เพราะอาหารเสริม เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย หลายคนพึ่งพาเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน หรือตอบสนองความต้องการในเรื่องของสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจัดเป็นอาหารประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติเพื่อเสริมสารบางอย่าง มักอยู่ในรูปลักษณะเป็นเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลักษณะอื่น และมีจุดมุ่งหมายสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพปกติ มิใช่สำหรับผู้ป่วย นอกจากนี้ยังไม่ควรให้เด็กและสตรีมีครรภ์รับประทาน

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมลดน้ำหนัก ที่เรารู้จักกันดีเช่น น้ำมันปลา สาหร่ายสไปรูลินา กระดูกอ่อนปลาฉลาม น้ำมันอีฟนิงพริมโรส กลูโคแมนแนน ไคโตซาน เส้นใยอาหาร คอลลาเจนอัดเม็ด ชาเขียวชนิดสกัดบรรจุแคปซูล โค เอ็นไซม์คิวเท็น แคปซูล เป็นต้น

การเลือกซื้ออาหารเสริม
ในยุคของข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมต่อกันได้อย่างใจนี้ ทำให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้รวดเร็วกว่าในอดีต ตลอดจนมีแหล่งในการจับจ่ายสินค้าได้หลากหลายช่องทาง เช่น ซื้อจากร้านค้า สั่งซื้อทางไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต หรือแม้แต่ผ่านช่องทางการขายตรง ทำให้ง่ายต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอย่างมาก

การเลือกซื้ออาหารเสริม ผู้บริโภคควรพิจารณาให้ดี และหาข้อมูลให้มากเสียก่อน เพราะส่วนมากการเลือกซื้อมักจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้บริโภคได้รับทราบจากสื่อโฆษณาและจากบุคคลรอบข้างโดยอาจจะไม่ได้ศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นก่อนตัดสินใจซื้อหรือบริโภค

ดังนั้น ผู้บริโภคจึงควรทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก่อนว่าคืออะไร มีข้อมูลใดที่ผู้บริโภคควรต้องทราบ ตลอดจนข้อกฎหมาย หรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาหารเสริม เพื่อให้สามารถเลือกซื้ออาหารเสริมและกินได้อย่างมีประโยชน์ รวมทั้งยังลดปัญหาจากการถูกลวงจากโฆษณาได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม อาหารเสริม ก็ยังเป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมสารอาหารเท่านั้น หลักๆ แล้ว ผู้บริโภคควรเลือกกินอย่างเหมาะสม ครบทั้ง 5 หมู่ และหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออีกด้วย เพื่อให้ได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด