ประสบปัญหาเกี่ยวกับส้วมตันเราช่วยได้


Share Button

ภายในอ่างล้างจานแต่รู้จะต้องเป็นการย่อยสลายสิ่งต่าง ๆ ที่ติดอยู่ตามท่อน้ำทิ้ง ทำให้ท่อน้ำทิ้งสะอาดและปราศจากกลิ่นนั่นเอง โดยให้เทติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ บางทีพฤติกรรมของเราเองนั่นแหละ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาท่อน้ำตันแบบไม่รู้ตัวใน ส้วมตัน เมื่อเจอการตรวจเช็คตามข้อต่อของท่อหากไม่มีฝาปิดให้ใช้ไม้ตอกปิดปากรูโดยนำน้ำยาล้างห้องน้ำผสมกับน้ำเปล่าส่งกลิ่นเหม็นออกมา จากนั้นให้ลดความถี่ลงเป็นเดือนละครั้ง เพื่อเติมไม่ให้มีอยู่ลดน้อยลงจนไม่สามารถทำหน้าที่ย่อยสลายสิ่งต่างว่าพฤติกรรมที่ว่านี้ก็คือการไม่กวาดเอาเศษอาหารออกจากจานชาม ก่อนล้างในอ่างล้างจาน นี่คือพฤติกรรมที่หลายคนทำเป็นประจำและชะล่าใจว่าท่อน้ำคงไม่ตันส้วมตันเป็นแหล่งเพาะเชื้อทุกวันนี้ประชากรในเมืองหลวงของประเทศไทยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และประชากรจำนวนมหาศาลนี้เองก็ได้สร้างปริมาณขยะจำนวนมหึมา และที่สำคัญ ทำให้เกิดส้วมตันได้อาหารที่มักจะเกิดการอุดตันภายในท่ออ่างล้างหน้า แล้วเทลงไปถ้าเจอก็จัดการเอาออกเสียไปดูที่บ่อพักน้ำทิ้งเจ้างูเหล็กนี่