เราไม่แน่ใจว่าเรานั้นสมควรจะสักคิ้วแบบไหนจึงจะเข้ากับหน้าเรา


Share Button

เรานั้นตัดสินใจเอามาไว้แน่วแน่เลวว่าเรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะจัดการในการที่จะทำการ สักคิ้ว แน่นอนแล้วเรานั้นไม่เปลี่ยนใจแน่นอนสำหรับการที่เรานั้นจัดการในการที่เรานั้นจะทำเรานั้นตัดสินใจมาดีแล้วแต่ตอนนี้มันตัดสินใจว่ามันแน่นอนแล้วมันผ่านแล้วเรื่องของการทำไม่ทำมันตัดสินใจได้แล้วแต่มันสำหรับปัญหาต่อไปสำหรับการที่เรานั้นจะทำการสักคิ้วคือว่ามันยังเลือกแบบที่มันเข้ากับหน้าเรานั้นมันไม่ได้เลยคือว่ามันจะให้ช่างเลือกให้มันได้ไหมมันได้นยะแต่เรานั้นไม่ไว้ว่างใจเรานั้นทำการบ้านด้วยการเลือกเองไปก่อนมันน่าจะดีกว่านะเรานั้นคิดแบบนั้นสำหรับการที่เรานั้นจะทำการสักคิ้วเรานั้นทำการบ้านเลือกไปก่อนแต่ว่ามันเลือกไม่ได้เสียทีเรานั้นเลยว่าสงสัยจะต้องให้ช่างออกแบบให้แล้วแหละเรานั้นพยยามในการที่จะออกแบบมาตั้งนานแล้วเรานั้นคติดไม่ออกต่างหากเล่า