การแบ่งประเภทของรถโฟล์คลิฟท์ด้วยเกณฑ์ต่างๆ


Share Button

forklift
หากถามว่ารถโฟล์คลิฟท์แบ่งประเภทแล้วมีอะไรบ้าง เราคงตอบว่า มีรถโฟล์คลิฟท์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบเครื่องยนต์ และรถโฟล์คลิฟท์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าแต่ในความเป็นจริง เราสามารถแบ่งประเภทของรถโฟล์คลิฟท์ได้หลายแบบโดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. พลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อน
ก็คือการแบ่งประเภทตามที่ได้กล่าวไปแล้ว แบ่งได้ 3 แบบ คือ
– ขับเคลื่อนด้วยระบบเครื่องยนต์ มีทั้งเครื่องยนต์เบนซิน ดีเซล และ LPG ข้อดีคือ ทนทาน รับงานหนักได้ดีข้อเสียคือ ต้นทุนด้านเชื้อเพลิงสูงกว่าระบบไฟฟ้า โครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ทำให้มีข้อจำกัดในการใช้งานในพื้นที่แคบ มีไอเสียและเสียงดังจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่เป็นระบบเปิดภายนอกอาคารหรือในพื้นที่โล่งที่อากาศถ่ายเทได้ดี
– ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า มีข้อดีคือ ต้นทุนเพลังงานต่ำ ปราศจากไอเสียและเสียงดัง เหมาะกับการใช้ในพื้นที่ระบบปิดภายในอาคาร แต่ไม่เหมาะกับการใช้งานภายนอกอาคารหรือในสิ่งแวดล้อมที่มีพื้นขรุขระ เนื่องจากอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้ง่าย
– ขับเคลื่อนด้วยแรงคน มีข้อดีคือ ตัวโครงสร้างเบา ต้นทุนต่ำ เหมาะกับงานเบาๆ ความถี่ในการใช้งานน้อยแต่ก็สามารถรับน้ำหนักได้น้อย

2. แบ่งตามโครงสร้าง
การแบ่งตามโครงสร้างของ forklift จะสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ
– แบบนั่งขับ ข้อดีคือ โครงสร้างแข็งแรง เหมาะที่จะใช้ในการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากและสามารถยกได้สูง แต่โครงสร้างจะค่อนข้างใหญ่
– แบบยืนขับ ข้อดีคือ ต้นทุนต่ำ โครงสร้างเบา ไม่ต้องการวงเลี้ยวกว้าง เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่แคบ ภายในอาคาร รวมทั้งสามารถใช้ในชั้นบนของอาคาร แต่ไม่เหมาะสำหรับการใช้บนพื้นขรุขระ ต่างระดับ หรือทางลาดชัน

3. แบ่งตามสิ่งแวดล้อมในการใช้งาน
การแบ่งตามสิ่งแวดล้อมในการทำงาน จะแบ่งได้ 2 แบบ ก็คือ การใช้งานภายในอาคาร และการใช้งานภายนอกอาคารนั่นเอง

เกณฑ์การแบ่งประเภทของรถโฟล์คลิฟท์เหล่านี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยให้การตัดสินใจเลือกใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ของแต่ละแห่งเป็นไปโดยง่ายและเหมาะสมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาถึงลักษณะของงานเป็นหลัก