รถโฟล์คลิฟท์แบบใช้แบตเตอรี่ เหมาะกับงานแบบไหน


Share Button

รถโฟล์คลิฟท์มือสอง
แน่นอนว่า หากคุณต้องตัดสินใจซื้อรถโฟล์คลิฟท์เพื่อนำมาใช้งาน ทั้งรถใหม่ และรถมือสอง สิ่งที่คุณต้องคำนึงถึงเป็นอย่างแรก คือ ควรเลือกรถโฟล์คลิฟท์แบบใดดี จึงจะเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน

รถโฟล์คลิฟท์มือสอง มีด้วยกันสองประเภทหลักๆ ตามการขับเคลื่อน คือ แบบขับเคลื่อนด้วยการใช้เครื่องยนต์ และแบบขับเคลื่อนด้วยการใช้แบตเตอรี่ รถโฟล์คลิฟท์ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ จะไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน แต่จะใช้การชาร์จแบตเตอรี่ด้วยไฟฟ้า และเปลี่ยนพลังไฟฟ้าเป็นพลังงานเคมีที่ใช้ในการขับเคลื่อน เมื่อมีข้อดีคือประหยัดค่าเชื้อเพลิงไปได้มาก และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงทำให้หลายๆ องค์กรอยากที่จะเลือกใช้รถโฟล์คลิฟท์แบบไฟฟ้า แต่รถประเภทนี้ จะเหมาะสมกับการใช้งานแบบใด ก็เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจ เพราะถ้าเลือกมาแล้ว ไม่เหมาะกับการใช้งาน ก็เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเอาเสียเลย

ลักษณะการทำงานที่ดี และความเหมาะสมของประเภทไฟฟ้า

1. มีความทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี
2. ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานได้มาก เพราะไม่มีเสียงดังรบกวนในขณะทำงาน เนื่องจากไม่ใช้เครื่องยนต์ จึงเงียบสงบในการทำงาน ไม่สร้างมลพิษทางเสียงให้กับผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. เหมาะกับการใช้งานในที่ที่ไม่ค่อยมีอากาศถ่ายเท เพราะไม่สร้างมลพิษในอากาศ เนื่องจากไม่มีควันจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. ไม่เหมาะสมกับการใช้งานในบางแห่ง เช่น การทำงานกลางแจ้งที่มีแดดแรงหรือในที่ที่มีอากาศหนาวเย็นจัดตลอดทั้งวัน
5. การใช้งานรถโฟล์คลิฟท์แบบไฟฟ้า จำเป็นต้องมีพื้นที่ในการติดตั้งตู้ชาร์จพลังงาน และควรเป็นที่ที่มีอากาศถ่ายเท ไม่อยู่กลางแจ้ง
6. ต้องมีผู้ดูแลชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มหลังการใช้งานในทุกวัน เนื่องจากควรมีการชาร์ตวันต่อวัน และต้องใช้เวลาชาร์ตที่ค่อนข้างยาวนานติดต่อกันประมาณ 8 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม รถโฟล์คลิฟท์แบบไฟฟ้านี้ ก็ค่อนข้างมีราคาที่แพง แต่หากสถานที่ทำงานของคุณเหมาะสมกับการใช้งานรถประเภทนี้ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าก็ถือได้ว่ามีความคุ้มค่าอย่างมาก และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยสร้างชีวิตที่ดีในการทำงานได้อีกด้วย