การตรวจสภาพรถโฟล์คลิฟท์


Share Button

รถโฟล์คลิฟท์

รถโฟล์คลิฟท์ เป็นรถที่ใช้งานในการขนของ เคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักมากได้ อีกทั้งยังสามารถยกไปได้ในที่สูง สำหรับในองค์กรที่ใช้ รถโฟล์คลิฟท์ แล้ว ส่วนมากจะใช้งานอย่างต่อเนื่อง และมีการหยุดใช้งานที่น้อยมาก สำหรับบางแห่ง ใช้งานตลอดเวลาก็มี การตรวจสภาพรถทั้งก่อนและหลังการใช้งาน จึงมีความสำคัญ และจำเป็นอย่างมาก เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด

การตรวจสภาพรถโฟล์คลิฟท์ สามารถทำได้ดังนี้

1. ตรวจการทำงานของเบรก

เบรกควรทำงานได้อย่างดี สามารถเบรกได้อย่างใจ ทั้งในระยะใกล้ และระยะไกล หากเบรกไม่อยู่ หรือมีเสียงดัง หรือรู้สึกว่าเบรกไม่อยู่ในสภาพดี ควรรีบแก้ไขในทันที

2. ตรวจเช็คเครื่องยนต์

หากเกิดเครื่องยนต์ขัดข้อง ย่อมสร้างความเสียหายได้มาก ดังนั้น ควรเช็คการทำงานของเครื่องยนต์เสมอ ว่ามีการสะดุดหรือไม่ หรือมีเสียงผิดปกติหรือไม่

3. ตรวจเกวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์

ดูว่าเกวัดใช้งานได้ปกติหรือไม่ เพราะอุณหภูมิของเครื่องยนต์เป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องคอยเฝ้าระวัง หากอุณหภูมิสูงเกินไป อาจเกิดอันตรายได้

4. ตรวจดูการทำงานของระบบไฮโดรลิก

หากรู้สึกว่าต้องเร่งเครื่องยนต์มากขึ้น หรือใช้แรงในการเลี้ยวมากขึ้น แสดงว่าการทำงานของระบบไฮโดรลิกอาจจะมีปัญหา

การตรวจสภาพของรถโฟล์คลิฟท์ทั้งก่อน และหลังการใช้งานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ช่วยให้ใช้รถได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัย ทำให้รถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรได้มาก และเกิดความปลอดภัยสำหรับคนขับและผู้ร่วมงาน

รถโฟล์คลิฟท์ ลงประกาศขาย รถโฟล์คลิฟท์มือสอง รถยก รถลาก รถจับถัง รถกระเช้า อะไหล่ แบตเตอรี่ ยาง บริการซ่อม ขนย้าย โมดิฟาย อื่นๆ

www  thaiforkliftmarket.com