การทำประกันภัยรถยนต์ มีข้อควรรู้อย่างไรบ้าง


Share Button

ในปัจจุบันนี้ เรามีการใช้รถใช้ถนนกันตลอดเวลา และมักมีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สิ่งที่สำคัญในการใช้รถใช้ถนนก็คือความปลอดภัย และการทำประกันภัยคือสิ่งที่สำคัญหนึ่งในเรื่องของความปลอดภัยนั้นอย่างมากด้วย

การทำประกันภัยรถยนต์มีประโยชน์อย่างไร
การทำประกันภับรถยนต์ทำให้เราได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย และมีข้อควรปฏิบัติต่างๆ ดังนี้
– กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์จะมีผลทันทีหลังชำระเบี้ยประกัน (จะชำระที่บริษัทประกันหรือนายหน้าผู้เอาประกันก็ตาม) ดังนั้น สิ่งที่สำคัญคือ ต้องขอใบเสร็จรับเงินทันทีและเก็บใบเสร็จรับเงินดีๆ
– ถ้ารถเกิดความเสียหายสิ้นเชิง (total loss หรือมักพูดสั้นๆกันว่า ตีเป็น loss) ซึ่งมันเป็นสภาพที่ไม่สามารถซ่อมกลับคืนดังเดิมได้ บริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายเงินให้แก่เรา (ผู้เอาประกัน) เต็มทุนประกัน และรถคันนั้นจะตกเป็นทรัพย์สินของบริษัทประกันภัย ไป แต่ถ้าเราซื้อผ่อนกับไฟแนนซ์ ก็จะมีสัญญาให้เราโอนค่าประกันนี้ให้ไฟแนนซ์โดยตรง แล้วค่อยมาเคลียร์ส่วนต่างกันภายหลัง
– ค่าเสียหายส่วนแรกส่วนค่าเอ็กเซส (excess) ในกรณีไม่มีคู่กรณีจะจ่ายเพียง 1,000 บาท เท่านั้น แต่ถ้าคนอื่นขับไปทำให้เกิดความเสียหาย (เป็นฝ่ายผิด) ต้องจ่าย 2,000 – 6,000 บาท ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับข้อตกลงเกี่ยวกับการตกลงจ่ายค่าส่วนแรกส่วน deductible แบบสมัครใจด้วย
– การดูแลขนย้ายรถที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุเพื่อไปซ่อมที่อู่ เป็นหน้าที่ของบริษัทประกันตั้งแต่หลังเกิดเหตุจนกระทั่งซ่อมเสร็จ ดังนั้น แม้ว่าระหว่างนั้นจะต้องย้ายรถไปโรงพักหรือที่ใดก่อนก็ตามเพราะเหตุนี้ บริษัทประกันภัยก็จะต้องรับภาระส่วนนี้ แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อม
– ค่าอะไหล่ที่เกิดจากการซ่อม ผู้เอาประกันสามารถเรียกร้องเป็นเงินตามราคาประเมินเพื่อนำไปจัดหาเองได้
– ถ้าขับรถชนกับรถคู่กรณีที่ไม่มีประกันภัยและรถของเราเป็น “ฝ่ายถูก” ต้องตรวจสอบกับบริษัทประกันภัยว่าตามรายงานอุบัติเหตุนั้น รถของคุณเป็นฝ่ายถูกจริงหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์
– กรณีเราเป็นฝ่ายถูก หากรถต้องซ่อมนาน เรามีค่าใช้จ่ายเพิ่มระหว่างไม่มีรถใช้แน่นอน อย่าลืมเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อมจากบริษัทประกันของคู่กรณีด้วย
– ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่ยังไม่เป็นที่แน่ใจว่าเราเป็นฝ่ายถูกหรือผิด เราก็ไม่จำเป็นต้องเซ็นชื่อรับผิดในใบเคลม การตรวจสอบหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงเป็นหน้าที่ของบริษัทประกัน
– ห้ามหนีในกรณีที่ขับรถชนคน ถ้าหนีจะเป็นเหตุให้เราติดคุกทันที การให้ช่วยเหลือคนเจ็บให้เต็มที่ รวมถึงการถ่ายรูปหลักฐานที่เกิดเหตุไว้ต่อสู้คดี บางทีโทษทางอาญาอาจเหลือแค่การรอลงอาญา และตกลงค่าเสียหายกันตามสมควร
– กรมธรรม์คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก ดังนั้น สมมติว่าถ้าขับรถชนบ้านตัวเอง บ้านคู่สมรส บ้านบิดามารดา บ้านลูกตัวเอง หรือแม้แต่ลูกจ้าง บริษัทประกันไม่จ่ายให้กับความเสียหายของทรัพย์สินที่ว่านี้ จะจ่ายเฉพาะการซ่อมรถเราเท่านั้น (ถ้าเลือกกรมธรรม์ภาคสมัครใจประเภท 1 หรือประเภท 5)
– กรณีต้องนำเข้าอะไหล่ ประกันภัยประเมินชดเชยตามราคาอะไหล่แบบขนส่งทางเรือ ถ้าแพงเพราะใช้บริการขนส่งแบบอื่น ประกันจะไม่จ่ายในส่วนที่เกินมานี้

การทำประกันภัย เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญ และเราควรศึกษาให้ดี นอกจากนี้ ในเรื่องของความปลอดภัย การติดตั้ง กระจกเทมเปอร์ หรือกระจกนิรภัยต่างๆ ก็ช่วยให้เกิดความปลอดภัยได้มากขึ้น