ประเภทและคุณลักษณะของรถกระเช้าบูมพับ


Share Button

รถกระเช้า
รถกระเช้าประเภทบูมมีทั้งแบบที่เป็นรถกระเช้าบูมตรงและรถกระเช้าบูมพับ ซึ่งวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับรถกระเช้าประเภทบูมพับกัน

ประเภทของรถกระเช้าบูมพับ
ประเภทของ รถกระเช้า บูมพับ มีการแบ่งตามการขับเคลื่อนได้เป็น 2 แบบ ดังนี้
1. แบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
2. แบบขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ หรือระบบไฟฟ้า

คุณลักษณะ
คุณลักษณะของรถกระเช้าบูมพับ มีดังนี้
1. มีให้เลือกใช้ทั้งระบบเครื่องยนต์ และระบบไฟฟ้า
2. ใช้ได้กับการทำงานที่มีความสูงมากๆ ในระดับ 16 เมตร ถึง 19 เมตร
3. มีน้ำหนักเบา ใช้งานง่าย
4. ถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยสูง
5. รถกระเช้าบูมพับแบบเครื่องยนต์เหมาะสำหรับทำงานข้างนอก ส่วนรถกระเช้าแบบไฟฟ้าเหมาะสำหรับทำงานภายในอาคาร

รายละเอียดของรถกระเช้าบูมพับ
รถกระเช้าบูมพับ เหมาะกับการใช้งานในที่สูงๆ โดยทั่วไปหากใช้ระบบเครื่องยนต์ จะมีความสูงในการทำงานที่ประมาณ 16-18 เมตร ความสูงของแท่นยืนประมาณ 14-16 เมตร และรองรับน้ำหนักได้ถึง 230 กิโลกรัมแตกต่างกันไปในแต่ละยี่ห้อและรุ่น

สำหรับรถกระเช้าบูมพับแบบที่ใช้แบตเตอรี่หรือระบบไฟฟ้า จะมีความสูงในการทำงานอยู่ที่ประมาณ 16-19 เมตร ความสูงของแท่นยืนประมาณ 14-17 เมตร และรองรับน้ำหนักได้ประมาณ 200-230 กิโลกรัมแตกต่างกันไปในแต่ละยี่ห้อและรุ่น

การเลือกใช้งานรถกระเช้าบูมพับ ควรเลือกให้เหมาะกับลักษณะงาน และควรปฏิบัติตามกฎในการใช้รถให้ถูกต้องด้วย