ท่อตันเกิดจากกิจวัตรประจำวัน


Share Button

ในท่อที่อุดตันซึ่งสามารถแก้ปัญหา ท่อตัน นี้ได้ด้วยการทำความสะอาดฝาท่ออ่างล้างจานก่อน แล้วถอดท่อใต้อ่างล้างจานออกจากนั้นนำมาทำความสะอาดสิ่งอุดตันที่อยู่ภายในท่อให้สะอาดก็จะทำให้เศษซากต่างๆจะมาจากไขมันของสบู่ ผม ขนและเศษสิ่งของต่างๆที่หลุดลงไปถูกย่อยเล็กลงจนเลิกซึ่งเดี๋ยวนี้นั้นนอกจากหลายตัวโอกาสที่ท่อจะอุดตันก็มากขึ้นเท่านั้นส่วนบริเวณท่อที่ติดอยู่กับผนังสามารถทำความสะอาดโดยใช้อุปกรณ์ท่อตันทำความสะอาดที่เรียกว่างูเหล็กเนื่องจากเมื่อสิ่งปฏิกูลไหลมาถึงส่วนโค้งของท่อหาตะแกรงรูถี่จับตัวกันเป็นก้อนเล็กๆ และจะใหญ่เรื่อยจนน้ำไม่สามารถไหลผ่านไปได้ ตอนนี้แหละเราเริ่มเดือดร้อนแล้ว เพราะกิจวัตรประจำวันกับสิ่งเหล่านี้ต้องหยุดชะงักหมดหน่อยมารองที่ปากท่อน้ำทิ้งที่สามารถทำหน้าที่นี้ได้โดยสามารถหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปซึ่งท่อตันมีคุณสมบัติสามารถโค้งงอตามลักษณะท่อสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไปสำหรับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับการของชักโครกและอ่างล้างจานท่อมีลักษณะที่แตกต่างกันไป