บ้านสร้างมานานเลยไม่สามารถแก้ท่อตันได้


Share Button

คือต้องทำใจนะคือว่าบ้านหลังนี้คือว่ามันคือบ้านเรานั้นเองแล้วมันคือบ้านในเมือยังไงเล่ามันสร้างมานานพอสมควรแล้วแหละคือว่าระบบระบายน้ำมันเหล่ามนานมากแล้วคือว่าอายุบ้านหลังนี้จะบอกให้เลยว่ามันแก่กว่าเรานั้นอีกนะเรานั้นเลยบอกยังไงเลยว่าสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการการแก้ปัญหา ท่อตัน ที่บ้านหลังนี้เราว่ามันน่าจะยากเย็นเกินความสามารถของเรานั้นเองแล้วแหละในการที่เรานั้นจะจัดการกน่าแรก็เราว่ามันน่าจะไม่ได้แล้วแต่เรานั้นนี้บ้านหลังนี้มากเลยว่าถ้าอย่างนั้นสำหรับการที่เรานั้นจะการแก้ปัญหาท่อตันเรานั้นไม่เอาแล้วเรานั้นขอจัดการในการเดินท่อใหม่ไปเลยดีกว่าเสียเงินไปครั้งเดียวแต่เรานั้นว่ามันคงจะอีกนานกว่าที่เรานั้นจะต้องมาเสียเงินในการที่เรานั้นจะมาการแก้ปัญหาท่อตันอีกเราว่ามันน่าจะคุ้มหว่านะเรานั้นไตร่ตรองมาดีมากพอสมควรแล้ว