ต้องการหาคนดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเราเองลุกๆทำงานหมดจะว่างหลัง 4.30 น.เท่านั้น


Share Button

เราบอกได้เลยว่าจะให้ใครคนใดคนหนึ่งลาออกจากงานมาจัดการในการดูแบคือว่าแต่ละคนถามว่าเค้านั้นรักไหมเรานั้นบอกได้เลยว่ามันย่อมที่จะมีความรักไม่ต่างกันหรอกดแต่ด้วยวัยเค้านั้นเพิ่งจะเรียนจบทั้งนั้นเงินเดือนค่อนข้างจะสูงพอสมควรแล้วยังคงจะต้องการทำงานเพิ่งจบใหม่ไฟยังค่อนข้างแรงพอสมควรดังนั้นสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะให้เค้านั้นไม่ทำงานแล้วมาจัดการในการทำการคน ดูแลผู้สูงอายุ เองเราว่ามันไมไหวจะให้เรานั้นออกมาเรานั้นทำได้ไหมคือว่าเรานั้นยังสนุกกับง่านอยู่แต่เรานั้นคิดว่าเรานั้นจะหาคนดูแลผู้สูงอายุมานั้นแหละแต่คิดว่าจะเอาแบบว่าที่เรานั้นจะพยายามเลิกงานให้มันไวจะได้รีบมารับท่านเรานั้นจะช่วยดูแลเองเรานั้นจะฝากเฉพาะช่วง 08.30- 16.30 น.หลังจากนั้นเรานั้นจะจัดการในการทำหน้าที่แทนคนดูแลผู้สูงอายุได้ด้วยตัวเราเองตอนนี้เรานั้นขอทำงานตามวิชาชีพที่เรานั้นเรียนมาก่อน